Transport břemen pomocí schodolezů bez rizika a námahy – oblasti využití této efektivní manipulační techniky

Schodolezy by měly být součástí vybavení každé stěhovací i logistické společnosti. Dokážou výrazně usnadnit práci a snížit riziko vzniku úrazů. K obsluze schodolezů stačí jedna osoba, tudíž šetří i personální náklady firmy. V tomto článku jsme se rozepsali o vhodném způsobu použití a o výhodách, jaké přinese vybraný přepravník Vaší firmě.

 

Schodolezy jsou neocenitelným pomocníkem u firem, které se zabývají transportem nadrozměrných břemen

Své uplatnění najdou zejména ve firmách, pro které je transport a přenášení těžkých břemen denním chlebem. Řeč je především o stěhovacích a logistických společnostech, řemeslnících kteréhokoliv zaměření i pracovnících z oblasti průmyslu.

Jejich hlavní předností je možnost stěhovat jakékoliv předměty s minimálním rizikem vzniku úrazu a poškození břemene.

 

SCHODOLEZY MŮŽETE VYUŽÍT K MANIPULACI:

 

Schodišťové přepravníky šetří Vaše peníze i čas

Jak již název napovídá, slouží zejména k přemisťování břemen v obou směrech po schodech, tedy v prostoru s omezeným přístupem. S ohledem na zvolený typ přepravníku se dají využít nejen na klasická rovná, ale i na točitá schodiště.

Manipulační zařízení tohoto typu je obsluhováno pouze jedním pracovníkem, díky čemuž šetříte personální náklady Vaší firmy a navíc zajišťuje maximální bezpečnost a komfort při práci.

Tip: Při stěhování menších břemen můžete využít i další pomůcky.

 

Schodolezy, jeřáby, vozíky – jak poznat, co Vaše firma skutečně potřebuje?

Při manipulaci s břemeny hraje rozhodující roli hned několik faktorů:

  • Vlastnosti manipulovaného břemene – hmotnost, objem, konzistence, tvar i rozměry
  • Prostor, kde dochází k manipulaci – povrchová úprava, překonávání schodišť, šířka uliček, povětrnostní podmínky
  • Způsob ovládání manipulačního zařízení
  • Konstrukce manipulačního zařízení – vlastní váha, maximální nosnost, způsob uchopení břemen
  • Nástroj podílející se na uchopení břemene

 

Neváhejte využít možnosti, kterou řada firem s nabídkou manipulační techniky nabízí svým zákazníkům. Poradí Vám s výběrem vhodného zařízení přímo pro Váš business. Pokud si chcete techniku nejprve vyzkoušet, pronajměte si ji a na základě získaných zkušeností se rozhodněte, jaký pomocník pro Vás bude tím pravým.

 

Při přemisťování nadrozměrných břemen je nutné předcházet problémům a dodržovat jisté zásady

Na schodolezy umístěte co nejvíce břemen, aby byla jejich kapacita vždy využita na maximum, ale zároveň dbejte na bezpečnost a každé břemeno důkladně připevněte. Pokud přemísťujete nadrozměrná břemena, přemýšlejte o možnostech jejich úpravy, abyste si manipulaci co nejvíce usnadnili.

Pro jednotlivé pracovníky vždy zajistěte odpovídající pracovní podmínky a vybavte je bezpečnostními pomůckami – vhodný oděv, rukavice apod.

 

Bezpečnost je vždy až na prvním místě

Při použití zařízení se vždy řiďte pokyny výrobce. Osoby, pověřené obsluhou manipulační techniky, musí splňovat veškeré předpoklady. Musíte je informovat o vhodném způsobu obsluhy i možných rizicích. Zjistěte i další podmínky zajištění BOZP na staveništi.

Nezapomeňte pověřit některého z pracovníků výkonem pravidelných kontrol manipulačního zařízení. Ten by měl před každým použitím provést vizuální kontrolu. Vaší povinností je vést dokumentaci o provedených změnách na zařízení. Měli byste si zaznamenávat výsledky průběžně i pravidelně prováděných revizí.

 

Nechali byste schodolezy obsluhovat jednou osobou, nebo byste trvali na přítomnosti nejméně dvou pracovníků?

 

Markéta Kadeřábková