INDONESKE VELVYSLANECTVI

Státní vlajka

Indonéská státní vlajka se nazývá “Sang Saka Merah Putih “. Jak je zakotveno v článku č. 35 ústavy z roku 1945, vlajka se skládá ze dvou barev, červené nahoře a bílé dole. Šířka se rovná dvěma třetinám délky anebo rozměrům 2 x 3 metry. Vlajka je vztyčena před prezidentským palácem, před budovami parlamentu a před indonéskými zastupitelskými úřady v zahraničí. První vlajka byla odvážně vztyčena během japonské okupace – v den vyhlášení indonéské nezávislosti.

Od té doby se vlajka vztyčuje v den výročí vyhlášení nezávislosti před prezidentským palácem v hlavním městě Jakartě. Tato historická vlajka – neboli “bendera pusaka” – naposledy zavlála 17. srpna 1968. Poté byla zakonzervována a nahrazena replikou, která je utkána z čistého indonéského hedvábí.

Státní znak

Indonéský státní znak se skládá ze zlatého orla, zvaného “garuda”, což je postava ze starých indonéských bájí. Je rovněž vyobrazen v mnohých chrámech ze 6. století.

Jste si jistí, že vaše reklama na internetu nevyhazuje vaše peníze z okna? U nás v Topranker.cz vás přesvědčíme o tom, že to jde dělat ještě lépe!

Orel je symbol tvořivé energie. Jeho ústřední barva – zlatá – představuje velikost národa. Černá barva symbolizuje přírodu. Na každém křídle je 17 per, na ocase 8 a na šíji 45. Tyto číslice jsou datem vyhlášení nezávislosti Indonésie: 17. srpna 1945.

Krédo “Bhinneka Tunggal Ika” (Jednota v různosti) je vepsáno do stuhy, kterou drží orel ve spárech. Autorem tohoto starého javánského kréda je světec Majapahit Kingdom, který žil v 15. století. Stvrzuje jednotu indonéského národa navzdory jeho etnické a kulturní nesourodosti.

Štít symbolizuje sebeobranu v bitvě a ochranu. Červená a bílá barva na pozadí štítu korespondují s barvami indonéské vlajky. Pět symbolů umístěných na štítu představuje státní filozofii Pancasila, která tvoří základ indonéského státu.

 

Vodorovná linka středem štítu symbolizuje rovník, který probíhá ostrovy Sumatra, Kalimantan, Sulawesi a Halmahera. Účelem této linky je připomenout, že Indonéská republika je jedinou tropickou zemí světa, kterou její obyvatelé vybudovali vlastníma rukama ve svobodnou a nezávislou zemi. Zlatá hvězda na černém pozadí uprostřed štítu představuje první zákon Pancasily – víru v jednoho jediného boha. Řetěz symbolizuje po sobě jdoucí generace lidí. Kulaté články znamenají ženy a hranaté články muže. Jsou symbolem druhého zákona – spravedlivého a civilizovaného lidstva. Banyán (“beringin”) symbolizuje třetí zákon – jednotu Indonésie.