ASOCIACE V ČESKÉ REPUBLICE

V České republice existují tři sdružení a společnosti, které své aktivity zaměřují na šíření informací o Indonésii. Těmito sdruženími a společnostmi jsou:

Nusantara

Společnost přátel Indonésie

Paguyuban

Indonesia Ceko

Tenggara

Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí Jihovýchodní Asie

Kintari

foundation o.s.

Nusantara – Společnost přátel Indonésie

Společnost přátel Indonésie Nusantara je dobrovolné sdružení občanů, kteří se chtějí aktivně podílet na všestranném rozvíjení vztahů mezi národy České republiky a Indonésie s cílem posilovat vzájemné poznání a porozumnění v duchu cílů a zásad Charty OSN a Deklarace lidských práv. Mezi činnost Nusantary patří sdružování zájemců o historickou a současnou problematiku života a kultury národů Indonésie, šíření znalostí o Indonésii mezi českou veřejností různými prostředky (např. pořádáním výstav, filmových, divadelních a tanečních představení, hudebních pořadů, společenských podniků, přednášek, odborných symposií a konferencí, publikační činností, vzájemnou výměnou kulturních statků), navazování styků a spolupráce s obdobnými organizacemi v České republice a Indonésii a pomoc při šíření informací o České republice v Indonésii. Společnost byla založena v roce 1990 a nyní má 125 členů. Předsedou sdružení je JUDr. Richard Král, CSc.

Paguyuban Indonesia Ceko

Sdružení Paguyuban Indonesia Ceko pořádá každý rok Česko-indonéské setkání, na jehož programu jsou indonéská a česká taneční a hudební vystoupení a ochutnávka indonéských jídel. Dalším programem sdružení je pravidelné setkání mladých lidí z Indonésie a České republiky. Členem PIC se může stát každý jednotlivec, který má kladný vztah k Indonésii a je starší 18 let.

Sídlem PIC je Praha, Rembrandtova 2191, 100 00 Praha 10.
Více informací o stanovách a činnosti PIC najdete na webové stránce sdružení.

Tenggara – Sdružení pro poznání Indonésie a dalších zemí Jihovýchodní Asie

Tenggara nabízí osobní konzultace týkající se studia, cestování nebo podnikání v Indonésii, poradenství při vyřizování úředních záležitostí, včetně zajišťování potřebných dokumentů pro sňatek s občanem či občankou Indonésie. Tenggara také vyhotovuje překlady úředních listin, projektů a článků a poskytuje tlumočení oficiálních i neoficiálních setkání.
Sdružení Tenggara provozuje internetovou stránku www.tenggara.net, kde zájemci najdou články o různých stránkách života v oblasti, včetně politiky, historie a kultury, informace o aktuálním dění v Indonésii, výstavách a kulturních pořadech týkajících se Jihovýchodní Asie a praktické rady cestovatelům. Návštěvníci stránek si na diskusním fóru mohou vyměňovat zkušenosti ze svých cest nebo získat odpovědi a vysvětlení týkající se nejrůznějších témat. Součástí internetových stránek je také fotogalerie, která dokumentuje činnost sdružení a život v Indonésii.

Kintari se zaměřuje především na pomoc dětem a to v oblasti vzdělání. Členové vyučují na školách, zlepšují prostory škol, nakupují školní potřeby apod., neboť právě ve vzdělání vidí Kintari cestu ke zlepšení životní situace v nerozvinutých oblastech. Projekty Kintari tak nemají jen kulturní hodnotu v mezinárodním rozsahu, ale především jejich posláním je humanitární pomoc. Přispět na projekt Kintari může každý tím, že navštíví některou z akcí pořádaných Kintari (včetně divadelních představení) nebo si zakoupí některý z výrobků z výstav Kintari. Více informací o sdružení a o aktuálně konaných akcí Kintari najdete na jejich stránkách:
www.kintari.com