VZDĚLÁVÁNÍ V INDONÉSII

Indonéská vláda vypisuje pravidelně na konci každého roku roční stipendijní program Darmasiswa RI. Program je určen pro zahraniční studenty ze spřátelených států, kteří mají zájem o studium jazyků Indonésie, indonéské hudby, tradičních tanců, loutkového divadla wayang, fotografie a umění na některé z indonéských vysokých škol účastnících se tohoto programu. Hlavním cílem programu Darmasiswa je vzbudit v občanech spřátelených států zájem o jazyk a kulturu Indonésie, upevnit kulturní vztahy mezi Indonésii a těmito státy a zajistit reciproční stipendijní programy pro občany Indonésie.

Účastníci programu Darmasiswa mají nárok na bezplatné studium na indonéské univerzitě, mohou si vyžádat pomoc své univerzity při hledání ubytování a budou po svém příjezdu do Indonésie vyzvednuti na letišti. Studenti nemohou na indonéské univerzitě získat titul ve vybraném oboru ani provádět výzkumnou činnost. Účastníci programu se nesmí podílet na politických nebo obchodních aktivitách, které by mohly způsobit destabilizaci vládních programů nebo vést k osobnímu obohacení. Pokud student/ka tato pravidla poruší, bude deportován/a zpět do své země.

 

Podmínky

Uchazeč musí splňovat následující podmínky:

 • Nesmí být starší 35ti let.
 • Má minimálně středoškolské vzdělání.
 • Má základní znalost oboru, který bude studovat.
 • Je v dobrém zdravotním stavu, potvrzeném lékařem.
 • Má komunikativní znalost angličtiny.

  Přihláška

  Zájemci o studium v Indonésii v rámci programu Darmasiswa RI musí vyplnit formulář, který si vyzvednou osobně na Oddělení pro kulturní a sociální záležitosti Velvyslanectví Indonéské republiky, ve kterém kromě osobních údajů sdělí také svůj studijní záměr a název univerzity, na které by chtěli studovat (viz. seznam univerzit). Součástí přihlášky je:

 • Vyplněný formulář – uchazeč/ka ho odevzdá ve čtyřech vyhotoveních (jeden originál a tři kopie). Na každém formuláři musí být originál podpisu uchazeče/uchazečky. Na originál přilepí uchazeč/ka jednu fotografii pasového formátu.
 • Čtyři pasové fotografie (3 x 4 cm) – jedna fotografie bude přilepena na originálu formuláře, tři fotografie budou pouze přiloženy
 • Čtyři fotokopie svého pasu s platností minimálně dva roky
 • Čtyři fotokopie svého posledního vysvědčení nebo diplomu
 • Lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu – uchazeč/ka ho odevzdá ve čtyřech vyhotoveních (jeden originál a tři kopie).

  Uzávěrka přihlášek

  Všechny potřebné dokumenty uchazeč/ka doručí na Oddělení pro kulturní a sociální záležitosti Indonéského velvyslanectví, které přihlášku podstoupí příslušným orgánům v Indonéské republice. Vyrozumnění o výsledku výběrového řízení obdrží uchazeč/ka poštou, emailem nebo telefonicky do konce května.

  Stipendium

  Vybraný/á uchazeč/ka bude moci po dobu jednoho roku bezplatně studovat na indonéské univerzitě a bude každý měsíc dostávat stipendium ve výši 1 000 000 Rp (jeden milión indonéských rupií). Jednorázově dostane příspěvek na ošacení ve výši 300 000 Rp (třistatisíc indonéských rupií). Příslušný úřad ministerstva školství bude stipendium posílat každý měsíc do školy, kde je student/ka zapsán/a (s výjimkou studentů v Jakartě). Všem účastníkům programu Darmasiswa se doporučuje, aby si s sebou vzali dostatečné kapesné, tzn. asi 500 USD (pětset amerických dolarů) nebo ekvivalentní částku v jiné měně.

  Začátek studia

  Výuka na indonéských univerzitách začíná v září, pouze Universitas Indonesia v Jakartě zahajuje semestr již v polovině srpna. Všichni účastníci programu Darmasiswa se musí v srpnu zúčastnit týdenního orientačního programu, jehož součástí je i výuka základů indonéštiny.

  Náklady

  Indonéská vláda nebude účastníkům programu Darmasiswa hradit letenku do Indonésie a zpět.

  Vízum

  Vybraný/á student/ka musí na Velvyslanectví Indonéské republiky v Praze požádat o udělení sociálního víza. Po příjezdu do Indonésie musí student/ka odevzdat svůj pas na ministerstvu vzdělání, které zařídí potřebná doporučení.

  Seznam univerzit a studijních oborů

  Sumatra
  Universitas Negeri Medan, Medan – indonéština
  Universitas Andalas, Padang – indonéština, minangkabauština
  Universitas Sriwijaya, Palembang – indonéština
  Universitas Lampung, Lampung – indonéština
  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang – indonéština
  Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Padang Panjang – tradiční hudba, tradiční tanec, umělecké řemeslo

  Jáva
  Universitas Indonesia (UI), Depok, Jakarta – indonéština
  Universitas Negeri Jakarta, Jakarta – indonéština, malířství, umělecké řemeslo, tradiční hudba, tradiční tanec
  Universitas Nasional, Jakarta – indonéština
  Universitas Pakuan Bogor, Bogor – indonéština, kultura a tradiční umění
  Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung – indonéština
  Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung – indonéština
  Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Bandung – tradiční tanec, tradiční hudba, tradiční hudba karawitan
  Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung – indonéština
  Universitas Pasundan, Bandung – indonéština
  Universitas Diponegoro, Semarang – indonéština
  Universitas Negeri Semarang, Semarang – indonéština, malířství, umělecké řemeslo, tradiční hudba, tradiční tanec, batik
  IKIP PGRI, Semarang – indonéština
  Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta – indonéština
  Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta – indonéština, malířství, umělecké řemeslo
  Universitas Gadjah Mada (UGM),Yogyakarta – indonéština
  Institut Seni Indonesia (ISI), Yogyakarta – tradiční tanec, tradiční hudba, tradiční hudba karawitan, fotografie, umělecké řemeslo
  Universitas Negeri Yogyakarta (UNY),Yogyakarta – indonéština
  Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta – indonéština
  Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI), Surakarta – tradiční hudba, tradiční tanec, etnomuzikologie, tradiční divadlo wayang
  Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Surabaya – indonéština
  Universitas Airlangga, Surabaya – indonéština
  Universitas Muhammadiyah, Surabaya – indonéština
  Universitas Negeri Malang (UM), Malang – indonéština
  IKIP Budi Utomo, Malang – indonéština, umění

  Bali
  Universitas Udayana (UNUD), Denpasar – indonéština
  Institut Seni Indonesia, Denpasar – tradiční hudba karawitan, tradiční tanec, tradiční hudba, umělecké řemeslo
  IKIP Negeri, Singaraja – indonéština
  IKIP Saraswati, Tabanan – indonéština

  Lombok
  Universitas Mataram, Mataram – indonéština

  Kalimantan
  Universitas Mulawarman, Samarinda – indonéština

  Sulawesi
  Universitas Muhammadiyah, Makassar – indonéština

Markéta Kadeřábková