OBYVATELSTVO

Počet obyvatel překračující 200 milionů řadí Indonésii na čtvrté místo v žebříčku nejlidnatějších zemí světa. První tři místa zaujímají Čína, Indie a Spojené státy americké. Rozmístění obyvatel na soustroví je značně nerovnoměrné. 60 % populace žije na třech relativně malých ostrovech Jáva, Bali a Madura, které zaujímají pouze 7 % celkové rozlohy země. Obyvatelstvo není homogenní, na ostrovech západně od Bali rozeznáváme 366 etnických skupin. Ve východní části země najdeme malé skupinky čítající jen několik stovek osob, které vytváří oddělené jazykové komunity.

Všechny jazykové skupiny jsou ale sjednoceny společným národním jazykem indonéštinou (Bahasa Indonesia). Indonésie je hrdá na svoji pestrou paletu kultur a jazyků, o čemž svědčí i státní krédo “Bhineka Tunggal Ika”, znamenající “Jednota v různosti”. Bahasa Indonesia je oficiálním úředním jazykem. Za národní jazyk byl vyhlášen roku 1928, v raném období indonéského národního hnutí. Pochází z ostrovů Riau u Východní Sumatry. Jazyk používá latinskou abecedu a písmo. Předkové dnešních Indonésanů jsou převážně Malajci, a to buď ryzí Malajci nebo s příměsí melanéských a negritto rysů.

Markéta Kadeřábková