GEOGRAFIE

Základní informace

Indonésie je největším ostrovním státem světa. Skládá se z pěti hlavních ostrovů a asi třiceti menších souostroví. Podle nejnovějších údajů z indonéského Námořního a hydro-oceánografického úřadu je celkový počet ostrovů 17,508. Tento počet je oproti dosud známému oficiálnímu údaji (13,667 ostrovů) vyšší. Indonéské ostrovy leží na rozhraní dvou oceánů – Tichého a Indického – a spojují dva kontinenty – Asii a Austrálii. Tato strategická poloha má odnepaměti vliv na utváření kulturního, společenského, politického a ekonomického života země.

Území Indonéské republiky sahá od 6° 08´ severní šířky k 11° 15´ jižní šířky a od 94° 45´ k 141° 05´ východní délky. Rozloha moře je čtyřikrát větší než rozloha souše, která činí asi 1.9 mil km2. Rozloha moře je asi 7.9 mil. km2 (včetně výhradně hospodářské zóny) a tvoří asi 81 % celkové rozlohy země.

Název Indonésie má svůj původ ve dvou řeckých slovech: “Indos”, což znamená indický, a “Nesos”, což znamená ostrov. To je výstižný popis tohoto ostrovního státu, který se skládá přibližně z 17,508 ostrovů, některých zcela nepatrných, pokrytých jen holou skálou, a jiných, rozlohou jako Španělsko či Kalifornie, porostlých hustým tropickým pralesem. Jen asi 6000 ostrovů je obydlených. Většina populace obývá pět hlavních ostrovů spolu s třiceti menšími souostrovými. Hlavní ostrovy jsou: Sumatra (473,606 km˛), Kalimantan (539,460 km˛), Celebes (Sulawesi, 189,216 km˛), západní část Nové Guineje (Irian Jaya, 421,981 km2) a Jáva (132,187 km2).Indonésie je čtvrtým nejlidnatějším státem světa, čítajícím v roce 1998 okolo 220 milionů obyvatel. Státní zřízení Indonésie je demokratická republika. Administrativně je rozčleněna do 27 provincií a zvláštních teritorií. Geograficky je Indonésie rozdělena do čtyř skupin: Velké Sundy (Sumatra, Jáva, Kalimantan a Sulawesi), Malé Sundy (menší ostrovy na východ od Bali až po Timor), Moluky (všechny ostrovy mezi Irian Jaya a nejvýchodnější částí země).Pět hlavních ostrovů tvoří: Sumatra (473,606 km2); nejúrodnější a nejhustěji zalidněné ostrovy Jáva/Madura (132,107 km˛); Kalimantan, který se rozkládá na 2/3 ostrovu Borneo a má rozlohu 539,460 km˛; Sulawesi (189,216 km˛); a Irian Jaya (421,981 km˛), který leží na části druhého největšího ostrova světa, Nové Guiney. Velikost ostatních indonéských osrovů je menší.Mezi těmito dvěmi šelfy jsou souostroví Nusa Tenggara, Moluky a Sulawesi, hloubka oceánu zde dosahuje 15,000 stop (4572 m). Pobřežní nížiny najdeme na ostrovech Sumatra, Jáva, Kalimantan a Irian Jaya. Souš je většinou pokryta hustým tropickým deštným pralesem, kde je úrodná půda neustále obohacována vulkanickými erupcemi, zejména na ostrově Jáva.

Země

Příroda

Indonésané svoji vlast nazývají Tanah Air Kita, což znamená “Naše Země a Voda”. Tento název souvisí s její geografickou stavbou – Indonésii tvoří 17,508 ostrovů, o celkové rozloze 1.9 mil. km2, navzájem propojených šesti moři, jejichž plocha je více než 3 mil. km2. Indonésie je největším ostrovním státem na světě. Od severu k jihu dosahuje vzdálenost mezi nejzazšími ostrovy okolo 2,000 km a od východu k západu více než 5,000 km. Souostroví, táhnoucí se mezi Jihovýchodní Asií a Austrálií, zabírá více než jednu desetinu délky rovníku. Mezi největší ostrovy patří: Kalimantan (rozkládající se na 2/3 ostrovu Borneo), Sumatra, Irian Jaya, Sulawesi a Jáva (na které leží Jakarta). Téměř 60% rozlohy ostrovů je zalesněno a nezanedbatelná část povrchu je hornatá a sopečná. Některé hory na Sumatře a na Irian Jaya přesahují svou výškou 3,000 m. Na samotné Jávě je 112 sopek, z nichž jsou některé stále činné, například Rakata (Krakatau) na ostrově v Sundském průlivu. Sopečné aktivita v průběhu celých staletí vedla ke vzniku velmi úrodné půdy na Jávě a na Bali, což je i částečně důvod, proč je na těchto dvou ostrovech tak vysoká koncentrace zemědělství a obyvatelstva.

Podnebí

Indonésie má tropické podnebí, které je po celý rok poměrně bez výkyvů. Neexistuje zde podzim nebo zima, rok je zde členěn zhruba do dvou odlišných ročních období – “mokrého” a “suchého”. Od června do září přináší východní monzun suché počasí, od prosince do března přináší vodní srážky. V přechodném období dochází ke střídání překrásných slunečných dnů a příležitostných bouřek. I uprostřed mokrého ročního období mohou teploty dosahovat 21 až 33 °C (70 – 90 °F). Výjimkou je vyšší nadmořská výška, kde mohou být teploty mnohem nižší. Největší počet srážek je obvykle zaznamenán od prosince do ledna. Průměrná vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 70 až 100 %.

Flóra a fauna

FaunaBritský přírodovědec A.R. Wallace (1823-1913) stanovil myšlenou linii (nazvanou po něm Wallaceova linie), která měla vymezit hranici mezi asijskou a australskou faunou. Prochází územím mezi ostrovem Bali a ostrovy Lombok, mezi Kalimantanem a Sulawesi, pak pokračuje dále na jih od Filipín a na sever od Havaje. Tato teorie vysvětluje přítomnost živočišných druhů, které jsou domovem jak v Asii a v Austrálii, tak i v Indonésii. Ale najdeme tu i druhy, jejichž původním domovem je Indonésie. Mezi ně patří například orangutáni, kteří jsou doma na Sumatře a na Kalimantanu, obří komodští varani, javánští jednorozí nosorožci, skot banteng, tygři a mnoho dalších druhů zvířat, které nyní žijí v rezervacích pro divokou zvěř.Indonéská flóra zahrnuje jak drobné orchideje, tak obří rostlinu rafflesii, největší květinu na světě, jejíž květ má průměr téměř jeden metr (3.2 stopy). Ze zemědělských plodin zde najdeme kaučukovník, kokosovou palmu, kávovník, čajovník, kakaovník, kukuřici, koření, kapok, tabák, rýži, apod. Indonésie je jednou z největších zásobáren dřeva na světě a je zde vůbec největší koncentrace tropických tvrdých dřevin na světě. Celková plocha státem vlastněných lesů je přibližně 12.9 mil hektarů. 56% exportu dřeva tvoří dřevo ze stromu meranti. Z ostatních druhů to je ramin, akát, týk, borovice, ratan a bambus.

Administrativní rozdělení

Indonésie se dělí na 27 provincií, z nichž je 24 standardních, 2 regiony mají zvláštní status a 1 samostaný okres tvoří hlavní město, které je dále členěno do menších obvodů, subokresů, venkova a přilehlých oblastí. Mezi standardních 24 provincií patří:Bali, Bengkulu, Irian Jaya, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Sekatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi, Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Timor Timur.Regiony se zvláštním statusem jsou Aceh na severním cípu Sumatry a Yogyakarta na Centrální Jávě. Jakarta má status zvláštní správní jednotky.

Největší města

 1. Jakarta ( 9 mil. obyvatel )
 2. Surabaya
 3. Bandung
 4. Semarang
 5. Yogyakarta
 6. Surakarta ( Solo )
 7. Medan
 8. Padang
 9. Palembang
 10. Ujung Pandang
 11. Banjarmasin
 12. Bandar Lampung
 13. Manado

Jakarta
Jakarta, hlavní město Indonésie

Obecné informace

OBYVATELSTVO
Počet

220.5 mil.

Průměrná délka života: muži

63let

Prům. roční přírůstek obyvatel v letech 1990-2000

1.54 %

ženy

67.0 let

Počet mužů na 100 žen

99.5

Počet dětí/ 1 žena:

1.9

Míra porodnosti

23.1

Míra úmrtnosti

8

EKONOMIKA
HDP

532, 631 miliard Rp

HDP na 1 obyv.

$ 1, 080

HDP

213 miliard dolarů

Prům. roč. růst reálného HDP 1990-1996

7.7 %

Podíl na celkovém HDP:
Zemědělství

16.3 %

Průmysl

41.6 %

Investice

33.6 %

– výroba

24.6 %

Export

26.6 %

– služby

42.1 %

Import

29.7 %

STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI

v procentech

Zemědělství

44

Průmysl

18

Služby

38

ENERGIE

v mil. TCE

celková výroba

266.739

celková spotřeba

109.650

spotřeba na osobu (ekvivalent=kg uhlí)

555

INFLACE A FINANCE
Inflace spotřebitelských cen (1997)

6.6 %

Průměrná roční inflace 1990-97

8.4 %

Míra inflace na trhu peněz

27.82 %

Vývozní komodity
v mld $ v mld $
Ropa a ropné deriváty

7.2

Dřevo

3.6

Textil

6.6

Pryž a pryžové výrobky

2.2

Zemní plyn

4.5

Ostatní

49.8

Cílové země pro vývoz

v procentech

v procentech

Japonsko

25.9

Jižní Korea

6.6

USA

13.6

Čína

4.1

Singapur

7.8

Nizozemí

3.3

Dovozní komodity
Strojírenské výrobky a dopravní prostředky

17.5

Potraviny, nápoje, tabákové výrobky

4.2

Další výrobky

6.6

Paliva

3.7

Produkty chemického průmyslu

6.0

Suroviny

3.5

Ostatní

42.9

Dováží se z
v procentech v procentech
Japonsko

19.8

Singapur

6.7

USA

11.7

Austrálie

5.9

Německo

7.9

Jižní Korea

5.6

Markéta Kadeřábková